logo
Kompletní dodávky a provozování kotelen
výkon 200 - 10 000 kW
obchodní kancelář:
tel./fax:
E-mail:
WWW:
Neklanova 10, 128 00 Praha 2
224 922 419, 224 920 907
info@teza-praha.cz
www.teza-praha.cz

Info o firmě
základní informace
referenční zakázky

>>

Hlavní obory činnosti

01 Projekty
02 Demontáže
03 Stavební úpravy
04 Strojní zařízení
05 Nátěry a isolace
06 EMI + MaR + osvětlení
07 VZT
08 Palivové hospodářství
09 Zkoušky a revize
10 VSČ pro PS vč. zisku
11
12 Kompletace
13 Servis
14 Provozování

>>

Dodavatelská filosofie firmy
optimalizace dodávek
ekologické a ekonomické teplo
přínosy z dodávek
způsob a rozsah provozování
způsob financování

>>

back
 

Rozsah dodávek firmy TEZA


UK
v členění podle PS (provozních souborů)
dle zvyklostí firmy TEZA
 
01 Projekty v rozsahu PS 02 až 10 vč. zpráv a studií - zadání stavby
- pro stavební povolení
- pro provedení stavby
- skutečného provedení
   
O2 Demontáže - PS 04 až 08
   
03 Stavební úpravy - vlastní stavební (zednické) práce včetně výplní otvorů, komínů, ZTI, konečných úprav povrchů
   
04 Strojní zařízení - kotelny teplovodní, ÚT, ZTI, TUV
- kotelny horkovodní
- kotelny parní nízkotlaké a středotlaké - elektrokotelny
- předávací a výměníkové stanice
- kombinované zdroje tepla a elektr. energie
- teplo a horkovodní, parní
- vnitřní plynovody, rozvody LTO, PB
   
05 Nátěry a izolace - nátěry rozvodů tepla a konstrukcí
- tepelné izolace včetně opláštění
   
06 EMI + MaR + osvětl. - veškeré elektrické rozvody i pro SNV
- kompletní systémy měření a regulace vč. nadřazených řídících systémů
- systémy přepojení pro KGJ
- telekomunikační a počítačové sítě - zabezpečovací zařízení
- osvětlení pro prostředí normální i SNV
   
07 VZT - větrací a vzduchotechnické systémy
   
08 Palivové hospodářství - plynové přípojky
- odběrní, regulační, a měřicí zařízení
- regulační stanice tlaku plynu
- PB hospodářství
   
09 Zkoušky a revize - tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti
- zkoušky svarů prozářením
- odborné zkoušky ostatních PS
- revize plynovodů a plynových zařízení
- revize EMI + MaR
- topné zkoušky
- měření hluku kotelny
- měření emisí s autorizací ČIŽP
   
10 VSČ pro PS vč. zisku - doprava, mechanizmy, manipulace,
- zařízení staveniště, lešení
- protipožární dozor a BOZP - skladování
- pojištění a poplatky
   
11 IČ - technické a obsahové upřesnění PS
- uzavření smlouvy s dodavatelem paliva
- úplné vyřízení stavebního povolení
- autorský dozor GP
- místní provozní řád
- vyřízení kolaudace v zastoupení
- schválení k trvalému provozu u ČIŽP
- na přání externí stavební dozor
   
12 Kompletace - kontrola dokumentace
- TPM a příprava a zajištění dodávek
- vedení stavby, dozor, kontrola PS
- zpracování revizních knih
- zpracování provozních předpisů
   
13 Servis - záruční do 24 hodin
- pozáruční
- veškeré opravy, seřizování a údržba dle požadavků zákazníka
- odstranění poruch do 12 hodin
   
14 Provozování - kompletní obsluha, servis, a revize s plnou hmotnou zodpovědností za zdroj tepla a energie a jeho správnou funkci
- nástup na odstranění celkového výpadku zdroje energie během 1. hod. po události