logo
Kompletní dodávky a provozování kotelen
výkon 200 - 10 000 kW
obchodní kancelář:
tel./fax:
E-mail:
WWW:
Zelenohorská 511/7, 181 00 Praha 8
224 920 907
teza@teza-praha.cz
www.teza-praha.cz

Info o firmě
základní informace
referenční zakázky

>>

Hlavní obory činnosti

01 Projekty
02 Demontáže
03 Stavební úpravy
04 Strojní zařízení
05 Nátěry a isolace
06 EMI + MaR + osvětlení
07 VZT
08 Palivové hospodářství
09 Zkoušky a revize
10 VSČ pro PS vč. zisku
11
12 Kompletace
13 Servis
14 Provozování

>>

Dodavatelská filosofie firmy
optimalizace dodávek
ekologické a ekonomické teplo
přínosy z dodávek
způsob a rozsah provozování
způsob financování

>>

back
 
  oldxnew_01